top of page

OM COACHING

 

Coachen är en person som ser din potential och storhet. Med hjälp av olika verktyg utmanar coachen dig att ta steg utanför din bekvämlighetszon vilket leder till att du utvecklas och växer.
 
Jag har verktyg för att hjälpa dig hitta dina svar och kunna utmana och inspirera dig att ta steg för att utvecklas mot dina mål. Vi jobbar lösningsfokuserat och i samtalsform. Det är sedan du själv som tar ansvar för att omsätta din handlingsplan i faktiska aktiviteter.

 

Jag utgår från ICFs elva kärnkompetenser och följer deras etiska riktlinjer, se http://www.icfsverige.se.

 

Alla behöver en coach – det rådet ger Bill Gates och Eric Schmidt

bottom of page