top of page

PRIVATE EYE LEDARSKAPSUTVECKLING


När jag var barn var min dröm att bli detektiv. Spänningen i att lägga ihop pusselbitar, se samband och mönster, leta efter ledtrådar samt hitta lösningar är något som fortfarande driver mig.
Private Eye är ett koncept som bygger på teorin att 90% av allt lärande sker i vardagen, i relation med andra på jobbet och genom att prova och få erfarenhet.

 

Genom att varva lösningsfokuserade samtal med teorier, verktyg och skuggning i vardagen hjälper jag dig utvecklas mot dina mål.
Jag kommer till dig, i din vardag och lyssnar på vad du behöver för din utveckling. Jag följer dig i vardagliga situationer när du utövar ditt ledarskap. Jag ger återkoppling på vad jag ser och hör och coachar dig i de områden där du vill utvecklas.


Programmet löper vanligtvis över 6 månader och vi träffas vid ett par tillfällen per månad. 

 

bottom of page