top of page

Gunilla Elmenius M. Sc

ICF Certified Coach

 

Med över tjugo år på Ericsson och SONY Mobile som chef och ledare har jag en bra bas av kunskap och erfarenheter inom projekt- och portföljstyrning samt ledarskap och personlig utveckling. Min ledarstil är coachande och genom att tro på individens potential har jag fått individer och team att utvecklas och leverera.

 

Jag har internationell erfarenhet, har arbetat i olika roller och funktioner samt drivit och varit delaktig i flertal processförbättringar och förändringsprogram. Utöver det har jag en bred industriell bakgrund med erfarenhet både som projektledare och linjechef samt suttit i flertal operativa ledningsgrupper.

 

Jag trivs i projektmiljö och har varit ansvarig för att starta och driva projektkontor, ta fram processer, skapa ramverk för projektrapportering samt ansvara för portföljstyrningen.

 

Förmågan att kombinera logiskt och analytiskt tänkande med intuition och nyfikenhet gör att jag ser lösningar snarare än svårigheter.

 

Under 2013-2014 certifierade jag mig till coach på ACC-nivå (enligt ICF) och fick då ord och verktyg till det jag praktiserat under mina tjugo år i ledande roller.

  • LinkedIn Social Icon
bottom of page