top of page

Vad betyder !

!Fakultet - ! står för det matematiska begreppet fakultet. 

Fakultetsfunktionen ses som en av de viktigaste funktionerna inom kombinatoriken dvs när det gäller att beräkna antalet möjliga sammansättningar av ett visst antal element.

 

Antag att jag har tre kugghjul (blå, grön, röd). Dessa tre kugghjul kan läggas i en rad på precis 3! = 6 olika sätt. När jag väljer det första kugghjulet i raden har jag 3 möjliga val. När jag väljer det andra kugghjulet i raden har jag 2 möjliga val (ett kugghjul är ju redan upptagen). Det tredje kugghjulet kan väljas på precis ett sätt. Antalet möjliga rader med tre kugghjul är alltså 3 · 2 · 1 = 3! stycken.

 

Behovet att kunna göra olika kombinationer är en del av min filosofi som bygger på att vi alla är unika- även om vi använder samma verktygslåda så behöver verktygen kombineras på olika sätt för att passa olika människor.

3! = 6

bottom of page