top of page

PROJEKT- OCH PORTFÖLJSTYRNING

 

Portföljstyrning handlar om att ge verksamheten rätt förutsättning att nå strategiska mål, att säkerställa att rätt projekt genomförs inom ramen för de resurser som finns tillgängliga. Genom att skapa struktur och transparens synliggörs hur olika projekt bidrar till verksamhetens övergripande mål.

 

Portföljstyrning innebär att säkerställa att urval av projekt sker på ett optimalt sätt, att uppföljning sker kontinuerligt och på relevanta mätpunkter samt att utvärdering sker av genomförda projekt. Då skapas inte bara förutsättningarna att uppnå verksamhetens mål, det underlättar även nedbrytning till individuella mål.

 

Jag hjälper er med projektledning, att starta och effektivisera projektkontor, ta fram och etablera arbetssätt kring uppföljning av projekt och portföljstyrning samt skapar och förbättrar rapporteringsstrukturen kring utvecklingsprojekten och portföljen. Jag agerar som rådgivare/bollplank eller går in i en mer operativ roll; allt utifrån era behov.

bottom of page